Category Archives: Dân sự

Quy định về hiệu lực của di chúc

Di chúc có hiệu lực khi nào - Luật sư ADB SAIGON

Hiệu lực của di chúc là một trong những vấn đề cần phải quan tâm khi phân chia di sản thừa kế. Vậy di chúc có hiệu lực khi nào? Hãy cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu qua bài viết sau: Hiệu lực của di chúc có quy định như thế nào? Căn cứ […]

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại

luat-su-bao-ve-quyen-va-loi-ich-hai-luat-su-adbsaigon

Theo quy định, Luật sư được đương sự mời và được Toà án đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp để tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự bao […]

Các hình thức lập di chúc đúng quy định Pháp luật

Các hình thức lập di chúc -Luật sư ADB SAIGON

Di chúc là một cơ sở để phân chia di sản thừa kế, là ý muốn của người đã mất khi còn sống định đoạt tài sản của mình. Di chúc có nhiều loại và các hình thức lập di chúc này cũng khác nhau. Các hình thức lập di chúc theo quy định của […]

Luật sư tư vấn Luật thừa kế uy tín tại Phú Giáo

Luật sư tư vấn luật thừa kế - Luật sư ADB SAIGON

Luật sư ADB SAIGON là công ty Luật uy tín tại Phú Giáo chuyên hỗ trợ tư vấn Luật thừa kế các vấn đề như: quyền thừa kế tài sản, thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, ủy quyền phân chia tài sản, tranh chấp tài sản […]

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế

Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế - Luât sư ADB SAIGON

Di sản thừa kế là tài sản do người chết để lại và trong một số trường hợp người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản thừa kế. Vậy thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế được quy định như thế nào? Người thừa kế có được từ chối nhận di […]

Văn phòng luật sư tư vấn Luật thừa kế Dầu Tiếng

Luật sư tư vấn luật thừa kế - Luật sư ADB SAIGON

Luật sư ADB SAIGON là công ty Luật uy tín tại Dầu Tiếng chuyên hỗ trợ tư vấn Luật thừa kế các vấn đề như: quyền thừa kế tài sản, thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, ủy quyền phân chia tài sản, tranh chấp tài […]

Luật sư tư vấn Luật thừa kế tài sản tại Bắc Tân Uyên

Luật sư tư vấn luật thừa kế - Luật sư ADB SAIGON

Luật sư ADB SAIGON là công ty Luật uy tín tại Bắc Tân Uyên chuyên hỗ trợ tư vấn Luật thừa kế các vấn đề như: quyền thừa kế tài sản, thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, ủy quyền phân chia tài sản, tranh chấp […]

Quy định về thừa kế theo pháp luật

Hàng thừa kế theo pháp luật - Luật sư ADB SAIGON

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Bài viết này Luật sư ADB SAIGON – Công ty Luật uy tín sẽ phân tích và làm rõ quy […]

Luật sư tư vấn Luật thừa kế uy tín tại Tân Uyên

Luật sư tư vấn luật thừa kế - Luật sư ADB SAIGON

Luật sư ADB SAIGON là công ty Luật uy tín tại Tân Uyên chuyên hỗ trợ tư vấn Luật thừa kế các vấn đề như: quyền thừa kế tài sản, thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, ủy quyền phân chia tài sản, tranh chấp tài […]

Dịch vụ luật sư tư vấn Luật thừa kế Dĩ An

Luật sư tư vấn luật thừa kế - Luật sư ADB SAIGON

Luật sư ADB SAIGON là công ty Luật uy tín tại Dĩ An chuyên hỗ trợ tư vấn Luật thừa kế các vấn đề như: quyền thừa kế tài sản, thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, ủy quyền phân chia tài sản, tranh chấp tài […]