Category Archives: Hỏi đáp luật dân sự

Thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong các trường hợp khác

Thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo trong các trường hợp khác-Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Ngoài giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương thì pháp luật còn quy định giải thể trong các trường hợp khác. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo […]

Thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương

Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được phép giải thể theo hiến chương? Vậy pháp luật quy định như thế nào về thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định hiến chương? Mời bạn […]

Thủ tục đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định thế nào?

Trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Thủ tục đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc Hỏi: Chào Phaplynhanh.vn, hiện tôi có một thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ từ phía công ty. Phaplynhanh.vn cho tôi hỏi: Theo tôi được biết, pháp luật quy định tổ chức tôn giáo […]

Tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân hay không?

Tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân hay không-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân hay không? Hỏi: Chào Phaplynhanh.vn, hiện tôi có một thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ từ phía công ty. Phaplynhanh.vn cho tôi hỏi: Tổ chức tôn giáo có tư cách pháp nhân hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn! […]

Trình tự, thủ tục chấp thuận thành lập hay chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định như thế nào?

Trình tự, thủ tục, thẩm quyền chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trình tự, thủ tục chấp thuận thành lập hay chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc Hỏi: Chào Phaplynhanh.vn, hiện tôi có một thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ từ phía công ty. Phaplynhanh.vn cho tôi hỏi: Trình tự, thủ tục chấp thuận thành lập hay chia tách […]

Điều kiện thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định như thế nào?

Điều kiện thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Điều kiện thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc Hỏi: Chào Phaplynhanh.vn, hiện tôi có một thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ từ phía công ty. Phaplynhanh.vn cho tôi hỏi: Điều kiện thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức […]

Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định như thế nào?

Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định như thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc được quy định như thế nào? Hỏi: Chào Phaplynhanh.vn, hiện tôi có một thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ từ phía công ty. Phaplynhanh.vn cho tôi hỏi: Việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp […]

Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào?

Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo Hỏi: Chào Phaplynhanh.vn, hiện tôi có một thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ từ phía công ty. Phaplynhanh.vn cho tôi hỏi: Theo tôi được biết, pháp luật cho phép tổ chức tôn giáo được thay đổi […]

Hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo bao gồm những thành phần gì?

Hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo bao gồm những thành phần gì-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Hồ sơ đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo Hỏi: Chào Phaplynhanh.vn, hiện tôi có một thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn và giúp đỡ từ phía công ty. Phaplynhanh.vn cho tôi hỏi: Theo tôi được biết, khi tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh muốn […]

Thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào?

Thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo được quy định như thế nào? Pháp luật quy định một trong các điều kiện để tổ chức tôn giáo được đăng ký hoạt động là tổ chức tôn giáo đó phải có trụ sở hợp pháp. Vậy tổ chức tôn giáo đó nếu muốn thay […]