Category Archives: Biểu mẫu đơn

Mẫu đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc cập nhật năm 2024

Mẫu đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc cập nhật năm 2024-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Mẫu đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc đối với người có hành vi bạo lực gia đình là mẫu nào? Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn đề nghị hủy bỏ quyết định cấm tiếp xúc cập nhật năm 2024 để bạn đọc tham khảo […]

Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc chuẩn nhất 2023

Mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc chuẩn nhất 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Hủy bỏ di chúc là việc người để lại thừa kế từ bỏ di chúc của mình bằng cách không công nhận di chúc do mình lập ra là có giá trị. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu tờ khai hủy bỏ di chúc chuẩn nhất 2023 để bạn đọc […]

Mẫu đơn rút yêu cầu thuận tình ly hôn chuẩn nhất 2023

Mẫu đơn rút yêu cầu thuận tình ly hôn chuẩn nhất 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án sẽ trả lại đơn yêu cầu nếu người yêu cầu rút đơn. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn rút yêu cầu thuận tình ly hôn chuẩn nhất 2023 để bạn đọc tham khảo Mẫu […]

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự chuẩn nhất 2023

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự chuẩn nhất 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự là mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về đủ điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc […]

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu chuẩn nhất 2023

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu chuẩn nhất 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Giấy phép kinh doanh rượu là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh sản phẩm rượu đáp ứng các điều kiện theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc […]

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn nhất 2023

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm chuẩn nhất 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm là văn bản tổ chức, cơ sở sử dụng để đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp Giấy phép vệ sinh thực phẩm, chứng nhận cơ sở đạt điều kiện vệ sinh khi tiến hành sản xuất kinh […]

Mẫu đơn rút đơn nghỉ việc chuẩn nhất 2023

Mẫu đơn rút đơn nghỉ việc chuẩn nhất 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về nội dung người lao động có được rút lại đơn xin nghỉ việc hay không? Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn rút đơn nghỉ việc chuẩn nhất 2023 để bạn đọc tham khảo Mẫu đơn rút […]

Mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất năm 2023

Mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất năm 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Mẫu đơn xin nghỉ việc là mẫu văn bản chuẩn được xem là bước đầu tiên để chấm dứt một quan hệ lao động. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều người băn khoăn viết đơn xin nghỉ việc như thế nào cho đúng? Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc […]

Mẫu phiếu khai báo tạm vắng cập nhật 2023

Mẫu phiếu khai báo tạm vắng cập nhật 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Ở bài viết trước, Phaplynhanh.vn đã cung cấp cho bạn mẫu đơn xin xác nhận tạm trú theo quy định của pháp luật hiện hành. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu phiếu khai báo tạm vắng cập nhật 2023 để bạn đọc tham khảo Phiếu khai báo tạm vắng […]

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú cập nhật 2023

Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú cập nhật 2023-Hỗ trợ, tư vấn pháp lý nhanh

Đơn xin xác nhận tạm trú được hiểu là một loại đơn được sử dụng khi cần làm thủ tục hành chính yêu cầu xác nhận thông tin tạm trú. Ở bài viết này, Phaplynhanh.vn xin cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn xin xác nhận tạm trú cập nhật 2023 để bạn đọc tham […]