Cổ phần trong Công ty cổ phần bao gồm những loại nào?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người nằm giữ cổ phần được gọi là cổ đông. Vậy, Cổ phần trong Công ty cổ phần bao gồm những loại nào?

Dưới đây, cùng Luật sư ADB SAIGON tìm hiểu các loại Cổ phần trong Công ty cổ phần.

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn.

Phân loại Cổ phần trong Công ty cổ phần

Theo Điều 114 Luật doanh nghiệp 2020, Cổ phần trong Công ty cổ phần bao gồm:

  • Cổ phần phổ thông.
  • Cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đã thì bao gồm có cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Một số lưu ý khác về Cổ phần trong Công ty cổ phần

cổ phần trong công ty cổ phần - luật sư ADB SAIGON

  • Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
  • Mỗi Cổ phần trong Công ty cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.
  • Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  • Cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.
  • Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.

Trên đây là một số thông tin phổ biến về các loại Cổ phần trong Công ty cổ phần.

Luật sư ADB SAIGON hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đaitư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0377 377 877 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/luatsutaibinhduong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *