Nếu có sự mâu thuẫn giữa hợp đồng lao động và nội quy lao động thì áp dụng văn bản nào?

Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa hợp đồng lao động và nội quy lao động thì áp dụng văn bản nào? Hãy cùng phaplynhanh.vn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Nếu có sự mâu thuẫn giữa hợp đồng lao động và nội quy lao động thì áp dụng văn bản nào?

Nếu có sự mâu thuẫn giữa hợp đồng lao động và nội quy lao động thì áp dụng văn bản nào?

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Do đó, khi đã ký hợp đồng lao động và hợp đồng lao động đó có hiệu lực thì các bên có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ nội dung đã giao kết.

Nội quy lao động

Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện khi làm việc tại doanh nghiệp

Theo quy định của bộ luật lao động 2019 thì nội quy lao động được quy định như sau:

  1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy phải bằng văn bản.
  2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan. Nội quy bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời giờ làm việcthời giờ nghỉ ngơi;

b) Trật tự tại nơi làm việc;

c) An toàn, vệ sinh lao động;

d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

g) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

h) Trách nhiệm vật chất;

i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

Theo đó có thể hiểu trường hợp hợp đồng lao động và nội quy lao động có sự mâu thuẫn thì việc áp dụng văn bản nào phụ thuộc vào nội dung của văn bản nào có quy định có lợi hơn cho người lao động và đáp ứng được điều kiện của quy định pháp luật thì sẽ được áp dụng.

Trên đây là toàn bộ thông tin về việc áp dụng quy định khi có sự mâu thuẫn giữa hợp đồng lao động và nội quy lao động. Ngoài ra, quý khách hàng còn các vấn đề pháp luật nào cần hỗ trợ tư vấn xin vui lòng liên hệ phaplynhanh.vn

Pháp lý nhanh hiện đang hỗ trợ cho người dân, doanh nhân và doanh nghiệp trên khắp cả nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau như Luật bảo hiểm xã hội, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sư Dân sựLuật sư Doanh NghiệpLuật sư Đất đai…..tư vấn ly hôn nhanhtư vấn luật thừa kếluật sư Hình sự giỏi…..vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin tại Website, Hotline: 0933450431 hoặc 0907520537

Fanpage: Pháp lý nhanh.VN

Tìm hiểu thêm một số chuyên đề liên quan quý bạn đọc có thể quan tâm:

Lao động nữ nghỉ việc trước thời gian sinh con có được hưởng trợ cấp thai sản không?

Quy định về thời giờ nghỉ ngơi đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh?

Công việc nào không được sử dụng lao động nữ?

Có được cộng dồn ngày nghỉ phép năm sang năm sau không?

Có thể cho người lao động nghỉ bù thay vì trả lương thêm giờ vào ngày lễ không?

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *