Trách nhiệm thông báo cho người bào chữa?

Khi đương sự trong một vụ án có người bào chữa và đã thực hiện đăng ký người bào chữa với cơ quan thi hành tố tụng. Thì người bào chữa sẽ được biết về thời gian, địa điểm tiến hành tố tụng, vậy ai có trách nhiệm thông báo cho người bào chữa, hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Ai có trách nhiệm thông báo cho người bào chữa?

Theo khoản 1 Điều 79 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định việc thông báo cho người bào chữa:

Điều 79. Trách nhiệm thông báo cho người bào chữa

1. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải báo trước một thời gian hợp lý cho người bào chữa về thời gian, địa điểm tiến hành hoạt động tố tụng mà họ có quyền tham gia theo quy định của Bộ luật này.

– Trách nhiệm thông báo cho người bào chữa là một phần quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp pháp lý hoặc khi có bất kỳ vấn đề pháp lý nào cần được giải quyết. Điều này đảm bảo rằng người bào chữa được thông báo về các hành động pháp lý và có thời gian và cơ hội để đáp ứng hoặc phản hồi trước khi các quyết định pháp lý được đưa ra.

– Ngoài việc đảm bảo rằng người bào chữa được thông báo đầy đủ về các hành động pháp lý, cũng rất quan trọng để đảm bảo rằng thông báo được gửi đến địa chỉ hoặc phương tiện liên lạc chính xác của người bào chữa. Nếu thông báo cho người bào chữa không được gửi đến địa chỉ chính xác hoặc không được gửi đến địa chỉ hiện tại của người bào chữa, thì người bào chữa có thể không biết về các hành động pháp lý và không thể đáp ứng hoặc phản hồi đúng thời hạn.

Trách nhiệm thông báo cho người bào chữa - Tư vấn, hỗ trợ pháp lý nhanh

Trường hợp người bào chữa đã được thông báo nhưng vẫn vắng mặt?

Theo khoản 2 Điều 79 Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định:

“2. Trường hợp người bào chữa đã được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng báo trước mà không có mặt thì hoạt động tố tụng vẫn được tiến hành, trừ trường hợp quy định tại Điều 291 của Bộ luật này.”

Người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng

Người bào chữa vắng mặt lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa.

Nếu người bào chữa vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan hoặc được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án vẫn mở phiên tòa xét xử.

Người bào chữa vắng mặt là người bào chữa theo chỉ định

Trường hợp bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mà Bộ luật hình sự (BLHS) quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình; bị cáo là người có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa; người có nhược điểm về tâm thần hoặc là người dưới 18 tuổi mà người bào chữa vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa thì phiên tòa vẫn được xét xử.

Trách nhiệm thông báo cho người bào chữa là đảm bảo rằng người bào chữa có cơ hội đáp ứng hoặc phản hồi về các hành động pháp lý đang được thực hiện liên quan đến họ. Việc thông báo cho người bào chữa là một phần quan trọng của quy trình pháp lý, giúp đảm bảo rằng các quyết định pháp lý được đưa ra theo đúng quy trình và được thực hiện với sự tham gia và hỗ trợ của tất cả các bên liên quan.

Nếu có thắc mắc, hay cần giúp đỡ tư vấn, làm hồ sơ thủ tục hãy liên hệ trực tiếp tới Hotline: 0907 520 537 hoặc Fanpage: Luật sư Bình Dương của Luật sư ADB SAIGON để chúng tôi hỗ trợ.

Luật sư ADB SAIGON hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau cho rất nhiều khu vực như Luật sư Hình sựLuật sư Hôn nhân Gia đìnhLuật sư Dân sựLuật sư Doanh Nghiệp, Luật sư Kinh doanh Thương mạiLuật sư Đất đai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *